Slik fjerner banen fra argv [0] i Python

En Python-skript kan sendes parametere når startes fra kommandolinjen. Parametere kan brukes til å spesifisere visse filer som skriptet kan bruke for data input og output. Du kan bruke Python standard bibliotek for å få tilgang til parameterne for et Python-skript. Parametrene blir lagret i en datastruktur kalt argv. Den første parameteren er fullstendig bane av manuset selv. Python standard Biblioteket har en funksjon som kan fjerne banen og forlater deg med bare manuset navn.

Bruksanvisning

1 Åpne IDLE tekst editor som følger med Python nedlasting. Den IDLE teksteditor er funnet i Program Files (eller Programmer for Macintosh) i Python katalogen. En tom kildekode fil åpnes i IDLE tekst editor vinduet.

2 Importere moduler fra standardbiblioteket "sys", "fileinput" og "os" ved å skrive følgende tre utsagn på toppen av kildekoden filen:

import sys

import fileinput

import os

3 Lag en variabel som vil holde argv [0] parameter. Du kan fjerne banen fra parameter ved hjelp av os.path.basename funksjonen, som dette:

banenavn = os.path.basename (sys.argv [0])

4 Skriv ut det sys.argv [0] parameter i sin opprinnelige form, slik at du kan sammenligne den med utgang etter at du har fjernet banen. Du kan skrive noe sånt som dette for å skrive ut parameter:

print (sys.argv [0])

5 Skriv ut variabelen som holder sys.argv [0] parameter med banen fjernet, slik:

print (banenavn)

6 Kjør programmet ved å trykke "F5". Programmet vil først sende ut sys.argv [0] parameter, som er den fullstendige banen til skriptet, pluss manuset navn. Deretter vil det utgang manuset navn uten sti. Utgangen vil se omtrent slik ut:

C: \ Python \ Prosjekter \ scriptname.py

scriptname.py