Slik fjerner Desimaler i Visual Basic

Slik fjerner Desimaler i Visual Basic


Fjerne desimaler fra flyttallsvariable kan være så enkelt som å tilordne en verdi til en variabel i Visual Basic. I noen tilfeller må du runde av desimaltall til nærmeste tall når desimaler ikke er pålagt i programmet. I VB kan du bruke "INT" funksjon for å fjerne desimalene fra en flyttallsvariabel. Den "INT" funksjonen returnerer heltallsdelen av uttrykket. Du kan også bruke funksjonen for å beregne desimaltall og utgang resultatet uten desimaler.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Visual Basic Express og klikk på "Nytt prosjekt" på "Start Page" -kategorien. Klikk på "Visual Basic" under "Installerte Maler" og dobbeltklikk på "Console Application" for å lage en ny konsoll prosjekt.

2 Kopier og lim inn følgende kode under "Sub main ()" for å fjerne desimaler fra en flåte variabel:

Dim noDecNum As Double

Dim decimalNum As Long

decimalNum = 2233254.556

noDecNum = Int (decimalNum)

MsgBox (noDecNum)

3 Trykk "F5" for å kjøre programmet og en meldingsboks vises med nummeret uten desimal.