Slik fjerner du en pipetone fra en datamaskin med "Just-In-Time Debugging"

Hvis Visual Studio er installert på datamaskinen, som er et program development kit fra Microsoft Corporation, en "Just-In-Time Debugging" vinduet noen ganger kan det dukke opp på skjermen, ledsaget av en kort pipelyd. Just-In-Time Debugging er en del av Visual Studio som automatisk starter når et program krasjer. Den pipelyd er lyden som genereres av Windows når det skaper en feil vindu, og dessverre er det ingen måte å deaktivere den, bortsett fra ved å fjerne Just-In-Time Debugging altogether.You kan deaktivere Just-In-Time Debugging ved å redigere Visual Studio alternativer.

Bruksanvisning

1 Åpne "Verktøy" -menyen i Visual Studio og velg "Alternativer".

2 Klikk på pilen ved siden av "Debugging" i venstre ruten, og velg "Just-In-Time".

3 Deaktiver de tre i boksene merket "Native", "Script" og "styrt" i den høyre ruten. Klikk på "OK" for å lagre endringene.