Slik fjerner elementer fra en webside

Slik fjerner elementer fra en webside


Du må være i stand til å få tilgang til en sidens HTML-fil for å fjerne elementer fra den. Denne HTML-fil er inkludert på webserveren eller blogg server. Elementene i en HTML-fil er merket med tags. Hvert element på websiden din har en åpning og en avsluttende koden. Kodene som brukes på en nettside variere, avhengig av hvilken funksjon koden er.

Bruksanvisning

1 Logg inn på din blogg server eller webserver.

2 Naviger til HTML-fil på siden som du ønsker å fjerne elementer.

3 Finn kode som angir elementet du vil fjerne. For eksempel, hvis du ønsker å fjerne en overskrift, vil du finne den delen av HTML-side som sier noe sånt som "<h1> Overskrift Tekst Her </ h1>."

4 Klikk og dra markøren over "<h1> Overskrift Tekst Her </ h1>" for å markere teksten.

5 Trykk "Delete" på tastaturet. Når du publiserer siden din, vil denne HTML-elementet er fjernet fra siden.

6 Gjenta trinn 3 til 5 så mange ganger som nødvendig.