Slik fjerner en ekstra harddisk Bay

Slik fjerner en ekstra harddisk Bay


Computer tilfeller, spesielt de større tårnet tilfeller, komme med plasser for hver stasjon og noen ekstra plasser for flere stasjoner for å bli lagt til senere. I de fleste datamaskin tilfeller, selv store, kan maskinvaren bli trangt og vanskelig å manøvrere rundt. Tar ut en ekstra bay vil ikke bare gi mer plass til å jobbe med, men også vil hjelpe luften flyte mer fritt.

Bruksanvisning

1 Koble datamaskinen. Skru av saken fra baksiden med en stjerneskrutrekker og trekk deretter noen brytere eller knotter som kan holde saken eller saken døren på plass. Løft tope eller side av saken off.

2 Skru noen stasjoner i stasjonsbrønnene du ønsker å fjerne. Drives er skrudd inn i bukta fra siden og skru dem vil løse ut stasjonen. Fjern eventuelle strøm eller datakablene fra stasjonen ved å trekke dem rett ut. Koble fra alle kabler som er i veien.

3 Koble fra stasjonsbrønnen ved å skru den fra saken eller trekke noen utløserknappene. Trekk harddiskbrønnen ut nøye. Sett på plass eventuelle harddisker du ønsker å holde i de resterende stasjonsbrønnene hvis det er plass. Harddisken går i en annen bukt på samme måte som den kom ut. Dette betyr å sette stasjonen inn i brønnen skru den inn fra siden og koble til kablene. Koble til eventuelle andre kabler du koblet som var i veien. Lukk datamaskindekslet og skru saken døren igjen.