Slik fjerner en P Tag med jQuery

Slik fjerner en P Tag med jQuery


JQuery er et Javascript-bibliotek for å designe brukergrensesnittet av websider. Den jQuery lar deg navigere en nettside, lage animerte og dynamiske sideelementer og utvikle interaktive webapplikasjoner. Ved å bruke Javascript-funksjoner og Cascading Style Sheets koder, slik som "p" side bunntekst tag, skaper jQuery et egendefinert oppsett av innholdet på ditt nettsted. Du må bruke sjal funksjon for å fjerne en "p" tag med jQuery.

Bruksanvisning

1 Åpne Notepad editor program i Windows.

2 Klikk på "Open", "File" og velg websiden HTML-fil som du ønsker å fjerne en "p" tag med jQuery.

3 Legg til følgende kode i begynnelsen av nettsiden din:

<! DOCTYPE html>

<Html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml">

<Head>

<Script type = "text / javascript" id = "myDiv">

&lt;p>A paragraph of text&lt;/p>

</ Div>

</ Body>

</ Html>

4 Klikk på "File", "Save" for å legge til fjerning av "p" tag med jQuery på nettsiden din.