Slik fjerner en Rediger Tag på en MP3 Context Menu

MP3-filer som lastes ned på nettet er beryktet for å ha feil koder. Sanger som vanligvis har feilstavet navn eller feil kunstnere, og legger i en MP3 tag editor for å fikse en enkelt sang eller album er ofte altfor tidkrevende å bry seg med. Heldigvis, alle nyere versjoner av Windows kan du fjerne og redigere kodene av en MP3-fil direkte fra kontekstmenyen. Bruk hurtigmenyen for å korrigere tags på en MP3-fil som ble merket feil når den ble opprettet.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på en MP3-fil, og klikk "Egenskaper".

2 Klikk på "Details" fanen i Windows Vista og 7, eller "Summary" fanen, deretter "Avansert" -knappen i Windows XP.

3 Klikk på "Value" kolonnen ved siden av kode som du ønsker å fjerne eller redigere. Hvis du kjører Windows Vista eller 7, endres teksten området til "Legg til tekst" når du holder musen over den. Skriv inn en ny verdi til å redigere koden, eller fjerne den gjeldende verdien med "Backspace" tasten for å slette den.

4 Klikk "OK" for å lagre de endrede koder.