Slik fjerner minnemodulen ut en Dell bærbar Inspiron 1000

Slik fjerner minnemodulen ut en Dell bærbar Inspiron 1000


Bærbare datamaskiner er vanligvis vanskelig å oppgradere. Memory er en av de enkleste og beste måtene å oppgradere en Dell Inspiron 1000 laptop. Minne kan øke din bærbare ytelse. Kjører flere programmer samtidig kan føre til at datamaskinen tregere eller fryse. Dette er indikasjoner på at du kanskje må oppgradere minnet. Hvis du merker at maskinen plutselig bremse, kan du ha en dårlig minnemodul som må skiftes. Uavhengig av årsak, kan du enkelt fjerne minnemoduler fra Dell Inspiron 1000 bærbare datamaskiner.

Bruksanvisning

1 Slå av laptop, lukke lokket og koble den fra strømforsyningen.

2 Snu den bærbare over slik at bunnen vender opp.

3 Ta ut batteriet. Skyv utløseren og trekk batteriet ut.

4 Fjern minnemodulene. En liten, rektangulær rommet under batteriet inneholder minnemodulene. Fjern den ene skruen som holder dekselet på plass og ta av dekselet.

5 Skyv begge klipp utover samtidig for å ta ut minnemodulen. Trekk oppover for å fjerne.

Hint

  • Plasser minnemodulen på en antistatisk pose eller ren, hard overflate for å unngå skade på modulen.
  • Prøv aldri å fjerne minnemodulene til modulen har vippet oppover. Du vil skade modulen ellers.