Slik fjerner Mozilla som standard nettleser

Det finnes en rekke nettlesere tilgjengelig for Internett-brukere som Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer. Hver av disse nettleserne har sin eier fordeler og ulemper avhengig av dine personlige innstillinger og hvilke nettsteder du hyppig. Din standard nettleser åpnes automatisk når du ønsker å få tilgang til Internett eller åpne en web-basert applikasjon. Hvis Mozilla Firefox er standard nettleser, og du ønsker å gjøre en endring, Windows 7 kan du gjøre det når som helst for å dekke dine behov.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" -knappen nederst på skjermen.

2 Klikk "standardprogrammer."

3 Fjern merkingen Firefox som standard nettleser i "Programmer" -listen. Velg en annen nettleser, og klikk "Angi dette programmet som standard."

4 Klikk på "OK".