Slik fjerner Nero teksting

Teksting er et system som viser i skrevet tekst lyddelen av en video. Nero Showtime er et program som du kan bruke til å spille av video mediefiler på datamaskinen din. Nero spiller teksting eller undertekster innebygd i en videofil over bunnen av skjermen som en del av normal avspilling av video. Det er mulig å fjerne teksting ved å slå av denne funksjonen på Nero Showtime.

Bruksanvisning

1 Åpne Nero Showtime programmet og starter en video mediefil.

2 Trykk og hold "Control" -tasten.

3 Trykk på "U" -tasten.

4 Slipp begge tastene. Mediefilen vil fortsette å spille uten teksting.