Slik fjerner registerinnstillinger finner Med HijackThis

Den HijackThis programmet er en gratis skanning verktøy utviklet av Trend Micro til å søke etter malware filer og innstillinger på en datamaskin. Når søknaden er ferdig skanning, gir det deg en rapport om alle malware forekomster på harddisken. For å fjerne registerinnstillinger funnet med verktøyet, bruk "regedit" verktøyet. Regedit er en innfødt Windows-verktøy du kan bruke til å administrere registeret, som er hierarkisk database som lagrer informasjon om innstillinger for alle programmene på datamaskinen.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og skriv inn "regedit" i søkefeltet.

2 Trykk "Enter" for å starte Registerredigering verktøyet.

3 Klikk på "Edit" på menylinjen og klikk på "Søk". Skriv inn den første registerinnstillingen ligger ved HijackThis inn i søkefeltet og trykk "Søk". Høyreklikk ligger oppføring og klikk "Slett". Gjenta for hver av registerinnstillinger funnet av HijackThis.

4 Start datamaskinen på nytt når du har fjernet hver innstilling for å lagre endringer i datamaskinens konfigurasjon.