Slik fjerner Snap rutenett i Microsoft Word Draw

Slik fjerner Snap rutenett i Microsoft Word Draw


Når du bruker snap-to-grid alternativ i Microsoft Word, automatisk plasserer programmet en tegning i et rutenett og justerer den til nærmeste linjene i rutenettet. Ment å hjelpe deg å holde elementene godt organisert og pent ordnet, kan nettet hjelpe deg når du er lining opp ting, men kan hindre deg når du ønsker større frihet til å velge elementet nøyaktige posisjonen. Etter snap-to-grid-funksjonen fjerner når du bruker Word tegnefunksjoner, kan du plassere tegningen akkurat der du vil.

Bruksanvisning

1 Klikk på tegneobjektet.

2 Klikk på "Format" -fanen på båndet.

3 Klikk på "Align" -knappen i gruppen merket "Ordne", nær den høyre enden av båndet. En meny vil falle ned.

4 Klikk på "Grid Settings" på rullegardinmenyen, å lansere "Drawing Grid" dialogboksen.

5 Sjekk den laveste alternativet i dialogboksen, "Snap objekter til rutenett når rutenettet ikke vises." Hvis boksen ved siden av dette alternativet bærer et merke, og klikk deretter på den for å oppheve valget. Hvis boksen er tom, så la det være.

6 Klikk på "OK" på bunnen av "Drawing Grid" dialogboksen.