Slik fjerner SSL Utveksling

Med Internet Information Services (IIS) Manager-programmet kan du administrere lokale innstillinger for Microsoft Exchange Server 2010 som er satt opp på datamaskinen din. For eksempel, legge til eller fjerne en protokoll som brukes med serveren. For å fjerne Security Sockets Layer (SSL) protokollen, må du angi SSL-innstillingene i Information Services Manager til å deaktivere muligheten til å kreve SSL når du starter en tilkobling.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og klikk på "Alle programmer" alternativet. Klikk på "Administrative Tools" alternativet.

2 Klikk på "Internet Information Services Manager" alternativ fra listen over programmer og deretter manager starter på skjermen.

3 Klikk på servernavnet fra venstre navigasjonsruten, og klikk deretter på "Sites" alternativet. Klikk "Default Web Site".

4 Klikk på "EWS" og dobbeltklikk deretter "SSL-innstillinger" ligger under "IIS" overskriften.

5 Klikk i boksen ved siden av "Krev SSL" feltet, slik at det er valgt bort. Lukk ut av IIS Manager-programmet og SSL vil bli fjernet.