Slik formaterer et avsnitt som kolonner

Slik formaterer et avsnitt som kolonner


Ved hjelp av Microsoft Word 2010, kan du formatere et avsnitt eller et helt dokument i kolonner. De fleste aviser og blader, både på og utenfor nettet, bruke forskjellige kolonneformater. Flere kolonner med kortere linjer med tekst kan hjelpe leserne følge med når teksten flyter fra linje til linje. "Page Layout" -kategorien på kommando båndet i Microsoft Word 2010 har en "Kolonner" knapp som du kan bruke til å formatere tekst og gi dokumentet et tilpasset utseende.

Bruksanvisning

1 Åpne dokumentet i Microsoft Word 2010.

2 Klikk på "Page Layout" -kategorien på kommando båndet.

3 Klikk på "Kolonner" -knappen i Utskriftsformat-gruppen. En liste viser antall kolonner for siden.

4 Klikk på "Flere kolonner" for å åpne en Kolonner dialogvindu.

5 Skriv inn et tall i tekstboksen for å angi antall kolonner for den siden, for eksempel "2" for en to-kolonne-format. Du kan velge en "Venstre" eller "riktig" format med en smal kolonne og et bredere en. For en skillelinje mellom kolonnene, tick "Line Between" boksen. Forhåndsvise effekten i "Preview" boksen.

6 Klikk på pilen for "Bruk på" tekstboksen. Disse alternativene styrer hvor kolonnene vises, slik som hele dokumentet eller bare en bestemt del. Velg enten "Hele dokumentet" eller "Dette punktet fremover."

7 Klikk på "OK". Avsnittet formaterer automatisk i kolonner.

Hint

  • For å fjerne kolonnen format, klikker du på "Page Layout" -kategorien. Klikk på "Kolonner" i Sideoppsett-gruppen. Klikk på "One" for å gjenopprette avsnittet til standard format med én kolonne.