Slik gjenoppretter du Vista Defrag

Slik gjenoppretter du Vista Defrag


Diskdefragmentering er et verktøy i Windows som konsoliderer og organiserer filer og mapper i en harddisker. Den ble utgitt i 1995 og nå er inkludert i alle Windows-operativsystemer. Hvis Diskdefragmentering ikke kan nås, ble slettet ved et uhell, eller kjører på feil måte, kan det være nødvendig å installere eller reinstallere dette programmet for å gjenopprette de opprinnelige innstillingene til datamaskinen. Diskdefragmentering lett kan gjenopprettes i Windows XP ved å finne de nødvendige filene med kommandolinjen.

Bruksanvisning

1 Slå på datamaskinen, og gå inn i vanlig Windows-grensesnittet.

2 Klikk på "Start" -knappen i nedre venstre hjørne og deretter "Kjør".

3 Skriv inn% Windir% \ Inf i kommandolinjen, og klikk "OK."

4 Finn filen som heter dfrg.inf. Høyreklikk på denne filen og klikk "Install".

5 Når installasjonen er fullført starter datamaskinen og Diskdefragmentering vil bli gjenopprettet på datamaskinen.

Hint

  • Diskdefragmentering kan også gjenopprette på Windows XP hvis brukeren klikker "Start" og deretter "Kjør" og går inn i "rundll32.exe SetUpAPI, InstallHinfSection DefaultInstall 132% windir% \ inf \ dfrg.inf" i kommandolinjen.