Slik gjenoppretter en Compaq 2100

Compaq Presario 2100 bærbar datamaskin vanligvis leveres med en plate som inneholder en full versjon av Microsoft Windows XP-operativsystemet. Denne platen kan brukes til å gjenopprette Windows XP tilbake til sin opprinnelige tilstand når maskinen er ny. Eventuelle programmer som er installert av brukeren vil bli fjernet i løpet av restaurering og må installeres på nytt.

Bruksanvisning

1 Slå på datamaskinen. Sett inn operativsystemet plate i CD-stasjonen.

2 Trykk på strømknappen og hold den nede i fem sekunder for å slå datamaskinen ned. Trykk på strømknappen for å starte datamaskinen på nytt.

3 Trykk på en tast på tastaturet når oppstartsskjermen kommer opp. Trykk på "Enter" -tasten for å fortsette med konfigureringen.

4 Trykk på "F8" tasten for å godta vilkårene i lisensavtalen og fortsette.

5 Trykk på "ESC" -tasten for å installere Windows XP uten å reparere. Trykk enter." Trykk "C"

6 Velg "Formater partisjonen med NTFS-filsystem (Hurtig)" alternativet. Trykk på "F" tasten for å fortsette når advarselen vises. Systemet vil starte på nytt når gjenopprettingsprosessen er fullført.