Slik gjenoppretter en Dell Latitude C800 til fabrikkinnstillinger

Det finnes en rekke grunner til at du kan ha for å gjenopprette Dell Latitude C800 til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. De to vanligste er å rydde opp i datamaskinen og i hovedsak starte på nytt, eller hvis du selger datamaskinen og ønsker å fjerne all personlig informasjon, lisensierte programmer og brukergenererte filer. Dette er en oppgave som selv en nybegynner datamaskin brukeren kan utføre.

Bruksanvisning

1 Sett inn installasjonsplaten for operativsystemet i CD-ROM-stasjonen og start maskinen på nytt.

2 Trykk på en tast på tastaturet når du blir bedt om å gjøre det. Under oppstartssyklusen vil du se en melding på skjermen som ber deg om å trykke en tast for å starte fra CD. Det spiller ingen rolle hvilken tast du trykker. Dette vil være gjenopprettingsprosessen fra platen som ligger i CD-stasjonen.

3 Velg å installere Windows på nytt når du blir bedt. Når installasjonsprogrammet Windows starter, vil du få valget mellom å reparere eller installere Windows på nytt. Installere Windows vil tilbakestille datamaskinen til de opprinnelige fabrikkinnstillingene, så velg "Installer". Prosessen vil fullføre uten videre brukerstøtte. Datamaskinen vil starte på når prosessen er fullført.