Slik gjenoppretter Grub fra en diskett

Slik gjenoppretter Grub fra en diskett


Grand enhetlig bootloader (GRUB) refererer til en meny gitt ved oppstart for å tillate en bruker å velge mellom ulike oppstartsalternativer. Linux-brukere kan velge et operativsystem for å starte opp fra ved oppstart gjennom GRUB. Hvis en bruker installerer Windows på en annen partisjon på harddisken, men vil Windows overskrive GRUB og installere sin egen bootloader. For å gjenopprette den opprinnelige GRUB, laste ned Super Grub Disk til en diskett og start programmet fra diskettstasjonen.

Bruksanvisning

1 Sett inn en diskett i diskettstasjonen. Klikk "Start> Min datamaskin." Høyreklikk på "A:" kjøre.

2 Velg "Format" fra kontekstmenyen. Velg "FAT" som filsystem. Skriv inn et navn i "Volume label" -feltet og klikk "Start" for å formatere disketten.

3 Last ned RawWrite for Windows og Super Grub Disk til datamaskinen (se Ressurser). Dobbeltklikk på RawWrite ZIP-fil og dra og slippe innholdet i den komprimerte mappen til en tom mappe på harddisken.

4 Dobbeltklikk på EXE-filen for å starte RawWrite. Velg "A:" fra "Diskettstasjon" drop-down menyen.

5 Klikk på "Skriv" for å lage en oppstartbar diskett. Start maskinen på nytt og trykker på setup-tasten ved oppstart for å gå til CMOS Setup Utility.

6 Bruk navigasjonsknappen til å markere "Boot" -menyen. Trykk enter." Rull til "Boot Priority." Trykk enter."

7 Bruk navigasjonsknappen for å velge "diskettstasjon." Trykk på "+" tasten til "Floppy Disk Drive" beveger seg opp til toppen av listen.

8 Trykk "Esc" til du kommer til hovedmenyen. Bruk navigasjonsknappen for å markere "Lagre og Avslutt." Trykk enter." Trykk "Y" for å bekrefte endringene og avslutte fra BIOS. Datamaskinen vil starte opp fra diskett.

9 Bruk navigasjonsknappen for å velge alternativet "Velg Språk og HELP." Trykk enter." Velg språk fra listen. Trykk enter."

10 Velg "GNU / Linux" fra menyen. Trykk enter." Marker "Fix Boot av Gnu / Linux (GRUB)." Trykk enter."

11 Velg Linux GRUB partisjonen fra listen. Trykk "Enter" og Super Grub Disk vil gjenopprette GRUB automatisk.

12 Start datamaskinen på nytt når meldingen "SGD har lykkes!" vises. Ta ut disketten fra diskettstasjonen. GRUB menyen skal vises automatisk.