Slik importerer en Excel-fil til en SPSS 16

Slik importerer en Excel-fil til en SPSS 16


SPSS 16,0, en av de mest populære statistiske programvarepakker, kan gjennomføre robust analyse på store sett med kvantitative data. Analytikere og forskere ved universiteter, myndigheter og andre organisasjoner bruker SPSS for sine data analyse behov. En fordel med SPSS er at du kan importere data fra andre kilder, blant annet Excel, den populære Microsoft regnearkprogram. Importere et Excel-regneark til SPSS for dataanalyse er en ganske enkel prosess, som krever litt forberedelser og noen grunnleggende trinn.

Bruksanvisning

1 Forbered Excel-fil for import til SPSS ved å sikre de variable navn er kompatible med navnekonvensjoner brukes av SPSS. De variable navn er på toppen av hver kolonne i Excel-filen. For SPSS kompatibilitet, bør variabelnavn ikke være mer enn 64 tegn, må begynne med en bokstav og kan ikke slutte med en periode. I tillegg må du ikke bruke samme variabelnavnet over datakolonner.

2 Åpne SPSS, som vil presentere et tomt regneark mal på dataskjermen. Deretter går du til Fil-menyen og velg "Open", som åpner en "Open Data" -vinduet.

3 Se etter en rullegardinmenyen merket "Filtype" nederst i Open Data vinduet. Klikk på denne menyen og velg Excel. Deretter bruker Open Data navigere til plasseringen av Excel-filen du vil importere.

4 Velg Excel-filen du ønsker å importere til SPSS og klikk "Åpne", som åpner et mindre vindu merket "Åpne Excel-datakilde." Excel-filer kan ha flere regneark, så sørg for å velge den spesifikke regnearket du vil importere. En rullegardinmenyen på vinduet vil hjelpe deg med dette. Når du har valgt et regneark, klikk på "OK". SPSS vil deretter importere Excel-regneark.

5 Undersøke de importerte Excel dataene i SPSS regneark for å sikre alle data ble tatt til fange, og at variabelnavn møte dine behov. Deretter lagre nyopprettede SPSS-fil før analysere dataene.