Slik importerer en Excel-regneark i InDesign

Slik importerer en Excel-regneark i InDesign


Adobe InDesign er et desktop publishing program med omfattende sidelayout og interaktive funksjoner, som bidrar til at det er hyppig brukt for print og digital design. Dens Programvarepakken inneholder filtre som tillater brukere å importere Microsoft Excel-filer som regneark i stedet for bildefiler. Denne funksjonen lar de importerte Excel-filer å bli manipulert og arrangert i InDesign-filen. Ved å benytte Microsoft Excel beregningsfunksjoner og deretter importere filen, kommuniserer data i publikasjoner gjennom InDesign er relativt enkel.

Bruksanvisning

1 Lagre Excel-filen som Excel 97 eller senere.

2 Åpne InDesign. Opprett en ny fil eller åpne en eksisterende fil der du ønsker å importere regnearket.

3 Velg "File" og deretter "sted." Velg Excel-filen som du ønsker å plassere.

4 Går inn i cellen øverst til venstre i tabellen, kolon og deretter nedre høyre celle i tabellen (for eksempel "A1: J13"). Du kan skrive inn denne informasjonen manuelt eller velge cellene ved hjelp av Cell Range menyen.

5 Velg alternativene du ønsker å søke til bordet. For å bevare formateringen som brukes i Excel, velger du "formatert Table" alternativet.

6 Klikk på "plass" til å importere tabellen.