Slik importerer en Word tabell i et Excel-regneark

I et Microsoft Word-dokument kan du sette inn en tabell med flere rader og kolonner. En tabell kan være nyttig for å vise data eller lage en form som folk kan fylle ut. Etter tabellen er formatert, kan du kopiere bordet og sette det inn i en Microsoft Excel-programmet. Kopiere og lime inn en tabell fra ett til program til et annet er den samme prosessen for alle versjoner av Word og Excel.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Word-dokument som inneholder tabellen du vil sette inn et Excel-dokument.

2 Klikk på "Table" -menyen fra toppen verktøylinjen og deretter flytte musen over "Velg" alternativet. Klikk på "Table" og hele tabellen vil bli valgt.

3 Trykk på "Ctrl" og "C" -tastene på tastaturet samtidig for å kopiere tabellen. Minimer Word-dokumentet.

4 Åpne Excel-dokumentet som du vil legge til Word-tabellen. Klikk på celle i Excel regneark der du vil at tabellen skal vises.

5 Trykk på "Ctrl" og "V" -tastene samtidig for å lime inn tabellen. Nå kan du lukke ut av Word-dokument og lagre endringene i Excel-regnearket.