Slik importerer skilletegn Excel regneark til Access VBA

Slik importerer skilletegn Excel regneark til Access VBA


Å vite hvordan du importerer en Excel tabulatordelt regneark til Access i Visual Basic for Applications (VBA) er nyttig kunnskap å ha. En vanlig oppgave når du arbeider med Microsoft Office-programmer er å overføre data fra ett program til et annet. VBA kan brukes i Microsoft Office-programmer for å automatisere prosesser som import og eksport av data. Det er ikke vanskelig å skrive en liten funksjon i VBA å importere kategorien avgrenset Excel regneark i Access.

Bruksanvisning

1 Begynn MS Access 2007 og velg "Database Tools." Klikk på "Visual Basic" for å åpne "Microsoft Visual Basic" vinduet.

2 Opprett en ny sub ved å skrive "Sub importExcelfile ()" og trykk "Enter".

Type "DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel97, _

"SpreadSheetImported", "C: \ excelFileToImport.xlsx," Sann "Ark1! A1: D100" "inni den nye sub.

3 Trykk "F5" for å kjøre den nye sub. Bytt vinduer til "Microsoft Access" og du vil se en tabell som heter "SpreadSheetImported" under "Alle Tables".

Hint

  • Din nye sub skal se slik ut:
  • "Sub importExcelFile ()
  • DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel97, _
  • "TestData1", "C: \ excelFileToImport.xlsx", Sann, "! Sheet1 A1: D100"
  • End Sub "