Slik installerer en Intel 242 Kontakt Slot Processor

Slik installerer en Intel 242 Kontakt Slot Processor


Prosessoren fungerer som den sentrale hjernen i datasystemet, utføre beregninger når du bruker et program. Forskjellige merker og modeller av prosessorer alle koble til ulike typer spor på en datamaskin hovedkort. Intel "Slot 1" linje av prosessorer inneholde 242 kontaktpinner som kobles til en Slot en kompatibel hovedkort port. For å installere en ny slot 1 prosessor må du demontere datamaskinen din sak og fjerne den eksisterende prosessoren først.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen operativsystem og fjerne alle kablene som er koblet til maskinen. Sett datamaskinen saken på sin side slik at venstre side oppføring panel vender mot deg.

2 Skru saken skruene i bakkant av saken. Trykk ned på sidepanelet forsiktig og skyv den direkte på kabinettet.

3 Finn den aktuelle prosessoren i sentrum av hovedkortet. Koble fra kabelen som går fra prosessorviften til hovedkortet.

4 Trekk opp på plast oppbevaring baren på siden av prosessoren for å låse opp prosessoren fra hovedkortet. Løft viften og varmelederenheten på toppen av prosessoren og sett dem til side. Løft den gamle prosessoren ut av sporet og trekk den ut av saken.

5 Sjekk pin-konfigurasjon på bunnen av Intel-prosessor og sammenligne den med hullene på sporet. Line opp pinnene og skyv prosessoren på sporet.

6 Plasser viften og varmelederenheten tilbake på Intel-prosessor hvis den nye prosessoren ikke kom med sin egen forsamling. Koble viften er kabelen til hovedkortet og skyv ned plast oppbevaring bar.

7 Sett venstre sidepanel tilbake på datamaskinen saken og deretter feste saken skruene. Plugg kablene tilbake til maskinen og deretter slår på systemet for å sikre den nye Intel-prosessor fungerer.

Hint

  • Før du berører den nye prosessoren eller åpne opp datamaskinen din sak, at du er jordet ved kort å trykke en metallgjenstand som er koblet til gulvet. Hvis du ikke klarer å jorde deg selv du kan ødelegge den nye Intel-prosessor gjennom elektrostatisk utladning.