Slik installerer Faks modemer

Slik installerer Faks modemer


Selv om bredbånd er en mer vanlig alternativ for Internett-tilgang, er modemer fortsatt brukes til faksing evner. Windows støtter i tillegg en faks modem for datamaskinen, og det gjør at du kan sende og motta faks dokumenter direkte fra datamaskinen. Du kan raskt installere et faksmodem for datamaskinen og koble den til en telefonlinje for å komme i gang med den interne Windows faksprogrammet.

Bruksanvisning

1 Fjern datamaskinen saken dekselet ved å skru ut skruene på datamaskinen saken og skyve dekselet ut av maskinen. Dette utsetter intern maskinvare på datamaskinen.

2 Skyv faksmodemmaskinvaren i et hovedkort sporet på baksiden av maskinen. Modem sporene er plassert ved siden av nettverkskort, lydkort og skjermkort installert på din maskin. Skyv kortet inn i en av de tilgjengelige sporene og skru den på saken med skruene som følger med modemet.

3 Sett på dekselet og skru den tilbake på maskinen. Faksmodemet telefonlinjen vises på baksiden av maskinen med de andre lagt maskinvarekort.

4 Sett den ene enden av telefonkabelen som følger med modemet inn faksmodemet RJ-45 jack-tilkobling. Dette bør ha en liten telefonikon vises ved siden av kontakten.

5 Plugg den andre enden av telefonledningen til telefonkontakten på veggen. Slå på maskinen. Windows-operativsystemet vil automatisk oppdage den nye modemet og installere drivere.