Slik installerer Gateway M460 LCD Inverter

Slik installerer Gateway M460 LCD Inverter


Hvis LCD-skjermen på Gateway M460 laptop ikke fungerer som den skal, er sjansen må skiftes omformeren styret. Dette er et lite kretskort som hviler under LCD-skjermen og gir den kraften som trengs for skjermen for å operere. Dette kan høres ut som en jobb for en erfaren datamaskin tekniker, men hvis du ikke har penger, kan du fjerne og erstatte omformeren selv. Du må åpne opp på skjermen, men det er ikke en komplisert prosess.

Bruksanvisning

1 Slå Gateway, ta ut strømkabelen og slå på apparatet opp ned.

2 Trekk ut batteriet fra rommet sitt på bunnen av datamaskinen.

3 Snu datamaskinen høyre side opp og åpne skjermen.

4 Fjern alle skruene fra ringen (plast ramme rundt LCD-skjermen) og sette skruene til side.

5 Lirke rammen ut av skjermen ved sidene og hjørnene og sette rammen til side. Den grønne omformeren Styret vil nå være synlig under midten av skjermen.

6 Koble de to kablene (bakgrunnsbelysning kabel, skjermkabel) fra havnene i hver ende av omformeren.

7 Lirk inverter av sin limet på skjermen og sett det til side.

8 Monter en ny inverter over limet og plugge kablene inn portene i endene av omformeren. Monter skjermen i motsatt rekkefølge du tok den fra hverandre.