Slik installerer Internet Information Manager Snap-In

Internet Information Services, eller IIS, er et program som lar deg holde dine egne nettsteder på din server eller datamaskin. I noen versjoner av Windows, slik som Vista og 7, er IIS søknaden ikke slått på som standard. Når du har installert den, kan du få tilgang til Internet Information Services Manager snap-in gjennom "Administrative Tools" i kontrollpanelet. IIS Manager inneholder alle modulene som trengs for å organisere og vert for web-dokumenter.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" kule. Type "Windows-funksjoner" i søkeboksen.

2 Velg "Slå Windows-funksjoner på eller av" fra kategorien "Control Panel" i listen over søkeresultater. Klikk på "Ja" til User Account Control melding som kan vises.

3 Klikk i boksen ved siden av "Internet Information Services" i listen for å plassere et blått merke. Klikk på "+" tegnet ved siden av boksen for å utvide listen over IIS komponenter. Sett en hake i IIS komponentene du vil aktivere som ikke er aktivert som standard.

4 Klikk på "OK" -knappen i "Windows-funksjoner" boksen og vent mens Windows gjør de nødvendige endringer i systemet. Prosessen bør ta ett til to minutter.