Slik installerer IPX på Windows XP

Slik installerer IPX på Windows XP


IPX (IPX) gir Novell-nettverk med en kommunikasjonsprotokoll. IPX brukes i tradisjonelle Novell Netware-nettverk. Mange nettverk bruker TCP / IP, som også er protokollen for Internett. Imidlertid er Novell Netware likevel funnet i noen eldre bedriftens nettverk som ikke er endret datamaskinarkitektur Du kan installere IPX på Windows-maskiner, slik at maskinen kan bruke ressurser Novell server.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på "maskiner" ikonet på skrivebordet og velg "Properties". Hvis du har Windows Vista eller 7, er ikonet merket "Network".

2 Høyreklikk på "Local Area Connection" i vinduet som åpnes, og velg "Properties". Klikk "Install" i vinduet som åpnes. Fra dialogboksen som vises, velger du "Protocol" fra listeboksen og klikk "Legg til" knappen.

3 Velg "NWLink IPX / SPX / NetBIOS Kompatibel Transport Protocol" fra listen over protokollalternativer. I det neste vinduet som vises, velger du "Auto rammetype gjenkjenning" og klikk på "OK" -knappen. Protokollen er installert på Windows-maskinen.

4 Klikk på "OK" -knappen på den endelige monteringen skjermen. Start maskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft. Neste gang Windows maskinen starter, er IPX-protokollen er aktivert.