Slik installerer Lexmark 2600-blekkpatroner

Slik installerer Lexmark 2600-blekkpatroner


Lexmark tilbyr et bredt utvalg av datastyrte skrivere og annen maskinvare, inkludert Lexmark 2600. Lexmark 2600 gir brukerne muligheten til å skrive ut, skanne og kopiere dokumenter alt i en kompakt enhet. Lexmark 2600 er en fargeskriver som skriver ut opptil 22 sider per minutt. Enheten bruker spesialiserte Lexmark blekkpatroner, No. 14 Lexmark sort blekkpatron og nr 15 Lexmark farget patron. Det er viktig å bruke kun ekte Lexmark-kassetter og installere dem på riktig måte for å sikre best mulig utgang fra enheten.

Bruksanvisning

1 Plugg Lexmark 2600 inn i en stikkontakt og trykk på strømknappen. La enheten slå seg på. Strømknappen blir grønt når du er klar.

2 Åpne toppdekselet på Lexmark 2600 ved å løfte dekselet oppover.

3 Ta den svarte blekkpatronen fra det er emballasje. Fjern tapen fra den sorte blekkpatronen først og plasser kassetten inn venstre holder blekkpatronen. Trykk kassetten ned til til du hører at den låses på plass. Lukk blekkpatronholderen lokket ved å trykke den godt ned. Dette sikrer blekkpatronen på plass.

4 Fjern den fargede blekkpatronen ut av emballasjen og fjern teipen fra patronen. Sett kassetten inn i høyre patronholderen, og trykk ned til det klikker på plass. Trykk ned patronholderen lokket.

5 Lukk lokket på Lexmark 2600 og la blekkpatronene for å justere. Strømlampen vil blinke mens patronene blir justert; når strømlampen lyser, er skriveren klar til bruk.