Slik installerer Linksys Router

Slik installerer Linksys Router


Linksys trådløse rutere er ofte funnet i både hjem og forretninger innstillinger, og de gir brukerne muligheten til å bygge nettverk sine datamaskiner og dele en Internett-tilkobling. Når du installerer en Linksys router, bør du ha noen middels erfaring med datamaskiner og rutere før du starter installasjonen.

Bruksanvisning

1 Koble DSL- eller kabelmodem.

2 Fest modemet til Linksys ruteren via en Ethernet-kabel.

3 Koble til modemet og vent til det å fullt ut strømmen. Plugg inn din Linksys router og slå den på.

4 Slå av datamaskinen (e) som du har tenkt å koble til ruteren. Fest dem til ruteren via Ethernet-kabler og deretter slå på datamaskinene. Datamaskinene vil automatisk oppdage at de er koblet til en ruter.