Slik installerer PQService

Slik installerer PQService


PQService er programvare som er vanlig på de fleste Windows-operativsystemer (OS). Det ligger i datamaskinens skjulte filer i System Restore-partisjonen. For å installere partisjoner på datamaskinen, må du installere Windows OS. Dette er også nødvendig hvis du finner ut at Systemgjenoppretting er skadet, ødelagt eller har et virus. Vær oppmerksom på at reinstallere Windows OS vil ta litt tid å fullføre.

Bruksanvisning

1 Sikkerhetskopier viktig informasjon på datamaskinen. Under Windows omstart prosessen, kan du miste data. Lagre den på en CD-ROM, flash-stasjon eller ekstern harddisk.

2 Sett inn Windows-CDen i datamaskinens harddisk. Slå på datamaskinen. Trykk på en tast på tastaturet når "Trykk en tast for å starte opp fra CD / DVD" vises.

3 Trykk "Enter" på velkomstskjermen. Trykk "F8" for å godta Windows lisensavtalen. Hvis datamaskinen oppdager en eksisterende Windows-installasjon, vil den spørre om du vil reparere den. Trykk "Esc" for å hoppe over dette trinnet.

4 Bruk piltastene til å velge hvilken partisjon du ønsker å bruke. Velg D for å velge en eksisterende partisjon, eller C for å velge en ny partisjon. Trykk "Enter" to ganger.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å installere Windows. Du må gi produktnøkkelen, som finnes på CD-pakken. Du kan også bli bedt om å registrere med Windows ved å skrive inn ditt fulle navn, adresse og e-postadresse.

6 Vent til Windows for å fullføre installeringen. Det vil installere all programvare og komponenter i operativsystemet, inkludert PQService. Etter reinstallasjon, vil datamaskinen starte på nytt.