Slik installerer Sound Volume Devices

Slik installerer Sound Volume Devices


Hver enhet i datamaskinen fungerer ved hjelp av to deler, hardware og software. Maskinvaren innebærer de fysiske delene som sender og mottar elektriske signaler og programvaren forteller disse signalene hva de skal gjøre. Lydvolumet enheter er installert slik at du kan kontrollere volumet på lyden på datamaskinen. Hvis du har har problemer med lydvolumet enheten kan du må installere eller reinstallere, enhetsdriveren. Installering av lydvolumet enheten krever installerer driveren eller programvaren.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" og gå til "Control Panel".

2 Finn "Lyder og lydenheter" i "Control Panel" og dobbeltklikk på den.

3 Velg "Hardware" kategorien i "Lyd og lydenheter" vinduet.

4 Finn og velg ditt lydkort i listen over lydkort.

5 Klikk på "Properties" og gå til "Drivers" -kategorien.

6 Klikk på "Update Drivers" og gjør at datamaskinen kan finne og installere den nye driveren og lydvolum enhet.

Hint

  • Oppdatere driverne regelmessig for å holde lydnivået enheten oppdatert.
  • Ikke endre noen system lydinnstillinger uten å vite hva deres funksjon er.