Slik installerer VNC på CentOS-5

Slik installerer VNC på CentOS-5


CentOS 5 er et Linux operativsystem som fungerer for både servere og personlige datamaskiner, og tilbyr stabile løsninger for nesten alle databehandling behov. CentOS 5 kommer vanligvis med Virtual Network Computing (VNC) standard, men hvis ditt eksemplar ikke har det for noen grunn, er det enkelt å installere.

Bruksanvisning

1 Gå til "Programmer" -menyen og klikk "Legg til / fjern programvare" nederst på menyen.

2 Klikk på «Søk» -feltet og skriv "VNC" i søkeboksen som vises.

3 Sjekk alternativknappen (e) for enten VNC-4.12-14.el5.3.1..i386 eller VNC-server-4.12-14.el5.3.1..i386, eller begge deler hvis du ønsker å installere til en server.

4 Klikk på "Apply" nederst til høyre på Package Manager skjermen for å installere den nye programvaren. VNC vil dukke opp i menyen Programmer under "Tilbehør".