Slik Kombiner kolonner med data i MS Excel

Slik Kombiner kolonner med data i MS Excel


Et Excel-regneark inneholder kolonner med data som du trenger for å kombinere å bruke en operasjon for å generere en ekstra kolonne. Du kan beregne kombinasjonen bruke noen Excel operatør som tar flere innganger og genererer én utgang. Du kan definere et regneark kolonne med en verdi som kombinerer to tidligere definerte kolonner. Legg sammen verdiene i kolonnene, eller sette sammen dem slik at begge verdiene vises, men uten aritmetiske operasjoner utføres.

Bruksanvisning

Kombinere Verdier Gjennom Arithmetic

1 Start Excel på datamaskinen din og åpne regnearket som du ønsker å kombinere datakolonner gjennom aritmetikk.

2 Klikk på den første raden i en tom kolonne og skriv inn følgende formel i cellen:

= $ A1 + $ B1.

Erstatte "A" med kolonnen som holder den første verdien som skal forenes og "B" med en kolonne som holder den andre verdien som skal kombineres. Sett på "+" (sum) operatør med hva Excel operatør må du beregne kombinasjonen.

3 Trykk "Ctrl-C" for å kopiere formelen. Velg alle oppføringene i den kolonnen du vil definere. Excel viser cellene i en mørkere nyanse for å indikere at de er valgt.

4 Trykk "Ctrl-V" for å lime inn formelen i alle valgte cellene. Excel vil beregne de resterende oppføringer av kolonnen. Oppføringene i de tilsvarende rekker av pre-eksisterende kolonner kombineres.

Concatenating celleverdier

5 Start Excel på datamaskinen din og åpne regnearket som du ønsker å sette sammen kolonner med data.

6 Klikk på den første raden i en tom kolonne og skriv inn følgende formel i cellen:

= $ A1 & $ B1.

Erstatte "A" med kolonnen som holder den første verdien som skal forenes og "B" med en kolonne som holder den andre verdien som skal kombineres.

7 Trykk "Ctrl-C" for å kopiere formelen. Velg alle oppføringene i den kolonnen du vil definere. Excel viser cellene i en mørkere nyanse for å indikere at de er valgt.

8 Trykk "Ctrl-C" for å kopiere formelen. Velg alle oppføringene i den kolonnen du vil definere. Excel viser cellene i en mørkere nyanse for å indikere at de er valgt.

Hint

  • Når lenke sammen, kan du inkludere mellomrom mellom verdiene ved å sette inn & "" inn i formelen, ved hjelp av doble anførselstegn rundt et enkelt mellomrom, eller & "," for å skille verdiene med komma etterfulgt av et mellomrom.
  • Kombiner mer enn to kolonner ved å inkludere flere kolonnebokstaver i formelen.