Slik konfigurerer en ruter for WPA og WEP på samme tid

Det er tilfeller der det er nødvendig å ha både WEP og WPA sikkerhetsprotokoller som kjører på et lite trådløst nettverk. Dette kommer som regel inn i bildet når en enhet bruker eldre teknologier som ikke er kompatible med WPA-godkjenning for å koble til Internett (Nintendo DS, for eksempel). For å bruke både WEP og WPA autentiseringsprotokoller på hjemmenettverket, må du ha to trådløse rutere og bygge bro kabler, fordi det er ingen måte å dual konfigurere en enkelt ruter selv på tvers av ulike kanaler.

Bruksanvisning

1 Koble den første ruteren til nettverket modem med en RJ-45-kabel. Kontroller at kabelen er koblet til Internett-porten på ruteren.

2 Koble den ene enden av en RJ-45-kabelen til en LAN-port på baksiden av den første ruteren. Koble den andre enden av kabelen til den Internett-porten på den andre ruter. Ruterne er nå lenket sammen.

3 Konfigurer den første ruteren ved å koble trådløst og skrive 192.168.1.1 i din nettleser. Rutere vil ha ulike SSID og krypteringsnøkler (i hovedsak vil de i utgangspunktet være separate dører inn i samme modem).

4 Sett SSID kringkasting modem til "Enabled" og endre kringkastingskanal til 1, 6 eller 11.

5 Angi kryptering (vanligvis i kategorien sikkerhet) til WEP og angi sikkerhetskoden.

6 Sett "AP isolasjon" til "Enabled" på denne ruteren. Hvis noen tilfeldigvis bryte inn din WEP-kryptering de ikke vil være i stand til å få tilgang til noe annet enn Internett gjennom denne tilkoblingen.

7 Logg inn i andre ruteren ved å koble til den trådløse tilkoblingen i Nettverks- og delingssenter.

8 Type 192.168.1.1 i nettleseren for å koble til ruteren grensesnittet.

9 Sett SSID kringkastet til "Enabled" og velg en kringkastingskanal forskjellig fra den du valgte for første ruteren. Igjen 1, 6 og 11 fungerer best for hjemmenettverk.

10 Sett den lokale IP-adressen til 192.168.2.1. Dette vil definere ruteren som et eget stykke av den første ruteren nettverk.

11 Sett kryptering på denne ruteren til WPA (eller WPA2) og taster inn sikkerhetskoden.

Hint

  • Etter innstilling router en til AP isolasjon, vil du ikke være i stand til å koble til eventuelle eksterne enheter via denne ruteren. Alle enheter må kjøre gjennom router nr 2.