Slik konfigurerer SMTP server for å sende e-post

Slik konfigurerer SMTP server for å sende e-post


Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) overfører e-postmeldinger fra en server til neste før e-postmelding når sin tiltenkte destinasjon. Destinasjonen for en e-postmelding er mottakerens innboks på en e-postserver. SMTP-serveren sender mail til neste server routing punkt eller direkte til e-postserveren med brukerens innboks. Windows gir deg en SMTP-tjenesten til å rute e-postmeldinger.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen. Klikk "Administrative Tools" og deretter "Server Manager Console." I Egenskaper klikker "Legg til funksjoner." Dette åpner en liste over tilgjengelige Windows-tjenester du kan installere på serveren din.

2 Kryss av i boksen merket "SMTP-server." Klikk "Next" for å installere tjenesten. Når den er ferdig, klikker du på "Start" -knappen, klikk på "Administrative Tools" og deretter "Internet Information Services 6.0." SMTP-tjenesten brukes sammen med web-tjenesten i Windows.

3 Høyreklikk på "SMTP" -ikonet og velg "Properties". Klikk "Access" i det åpne vinduet. Nederst i vinduet, klikk på "Relay" -knappen.

4 Klikk på "Legg til" knappen. I åpnet dialogboksen skriver du inn en IP-adresse for serveren som du vil sende e-postmeldinger. Klikk "OK" for å lagre innstillingene. Klikk "OK" igjen i hovedegenskapsvinduet.