Slik konverterer datoformat i ASP

Slik konverterer datoformat i ASP


Active Server Pages (ASP) gir programmerere med Visual Basic kodespråket som brukes til å lage desktop eller web-applikasjoner. Dato konverteringer er en typisk del av programmering. Programmereren konverterer datovariabler til andre formater, slik at hver datatype bestemt funksjon kan brukes til å manipulere verdiene. Visual Basic-kompilator har interne funksjoner som konverterer datoene i programmet.

Bruksanvisning

1 Lag din date variable og den variable brukes til å konvertere datoen. I dette eksempel er en streng som brukes. Følgende kode oppretter to variabler:
Dim myDate Som Dato
Dim myString As String

2 Tildele en dato til variabelen. Før en konvertering er gjort, er en datoverdi tilordnes en variabel. Følgende kode tildeler en dato til variable opprettet i trinn 1:
myDate = "1/1/2010"

3 Konverter dato og tilordne den til strengvariabelen. Følgende kode er hvordan du konverterer en dato variabel:
myString = cstring (myDate)

4 Lagre kode endringer og trykk F5-tasten. F5 kompilerer endringene og utfører det i debugger, som brukes til å teste applikasjoner for noen kodefeil.

Hint

  • Det er flere konverteringsfunksjoner (se Ressurser) som kan brukes på dato datatype.