Slik konverterer ekstern harddisk til FAT32 på Windows Vista

Disk Management er et nyttig verktøy som er innebygd i Windows Vista operativsystem. Dette verktøyet lar deg gjøre ulike endringer i harddisker, inkludert eksterne harddisker. Du kan opprette partisjoner på harddisken, gi nytt navn til stasjonen eller formatere harddisken ved hjelp av Diskbehandling. Hvis du har en ekstern harddisk som du har tenkt å bruke sammen med eldre versjoner av Windows, for eksempel Windows 98 eller Windows 95, kan det være lurt å formatere harddisken til FAT32-filsystemet.

Bruksanvisning

1 Koble den eksterne harddisken til datamaskinen. De fleste harddisker vil koble til via en datamaskinens USB-port.

2 Klikk på "Start" -menyen i nedre venstre hjørne av Windows. Velg deretter "Control Panel", "System og vedlikehold", "Administrative Tools" og "Computer Management."

3 Klikk på "Disk Management" under "Storage", som ligger i venstre kolonne.

4 Finn den eksterne harddisken i den høyre ruten i Disk Management. Høyreklikk på stasjonen og velg "Format". En dialogboks formatering vises.

5 Klikk på "File System" drop-down menyen og velg "FAT32".

6 Klikk på "Start" -knappen nederst på "Format" i dialogboksen. Den eksterne harddisken formater til FAT32.

Hint

  • Formatere den eksterne harddisken vil slette alle data på harddisken.