Slik konverterer funksjoner i T-SQL

Slik konverterer funksjoner i T-SQL


Når du bygger spørringer i Transact-SQL database program, kan du justere produksjonen i en rekke forskjellige måter. For eksempel kan du konvertere et felt i tabellen til en annen type format, alt uten å endre struktur eller integriteten til den underliggende tabellen. Som lar deg lage tilpassede spørringer, sortere visninger og rapporter, alt innenfor spørring vindu T-SQL.

Bruksanvisning

1 Åpen Transact-SQL og gå til databasen som inneholder dataene du ønsker å konvertere. Åpne bordene og identifisere feltet navn som inneholder dataene du ønsker å konvertere. Spill som feltnavn.

2 Åpne spørringen vinduet i T-SQL og skriv din uttrykk i følgende format:

konvertere (datatype, uttrykk [, stil])

Den datatype er den type data du vil konvertere til, dvs. dato / tid, valuta, etc.

3 Skriv inn en spørring som returnerer dataene du ønsker å se. For eksempel vil følgende spørring konvertere data til tekstformat og gi deg resultatene nederst spørringen vinduet.

Velg tittel, konvertere (char (5), total_sales)

fra titler

hvor type = "trad_cook"

4 Lagre søket hvis du ønsker å bruke den igjen. Lukk spørringen vinduet når du er ferdig.