Slik konverterer linjeskift i Notisblokk

Slik konverterer linjeskift i Notisblokk


Windows 7 inneholder Notepad, en enkel tekstredigeringsprogram. Notepad inkluderer formatering kommandoer, for eksempel skrift, skriftstørrelse, tid, dato, topp- og bunntekst. Denne filtypen inneholder en ".txt" filtypen. Som du skriver i Notisblokk-vinduet, kan teksten synes å kjøre utenfor vinduet til høyre. Rulle til høyre hver gang du viser off-screen tekst kan være kjedelig. Endre formatet passer mer tekst i vinduet for bedre lesbarhet.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen på oppgavelinjen.

2 Klikk "Notisblokk" på "Start" -menyen. Hvis "Notisblokk" er ikke på menyen, skriv "Notepad" i "Søk i programmer og filer" tekstboksen. En ny "Notisblokk" åpnes. For å åpne en lagret fil, klikker du på "File" -menyen og klikk "Åpne". Finn "Notisblokk" filen og klikk for å åpne.

3 Klikk på "Format" -menyen. En kort liste vises.

4 Klikk "Word Wrap." Mer tekst vil være synlig i "Notisblokk" -vinduet.