Slik konverterer PHP til boolsk

Det er viktig å konvertere en PHP variabel til en boolsk type når du bare vil det å ha en sann eller falsk verdi. PHP bruker typen sjonglering, så en variabel av en annen type, for eksempel en streng eller heltall kan bli boolsk bare ved å tilordne den en boolsk verdi. Den andre måten å konvertere en variabel til boolean er med type casting, bruker syntaks lik som i C programmeringsspråk.

Bruksanvisning

1 Åpne PHP-filen i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Windows Notisblokk.

2 Tildele en boolsk verdi direkte til en variabel med koden "$ my_variable = true;" eller "$ my_variable = false ;." Dette er en nyttig måte å konvertere til boolsk når du ikke bryr deg hva variabelens forrige verdien eller type var.

3 Legg inn koden "$ my_variable = (bool) $ my_variable;" eller "$ my_variable = (boolsk) $ my_variable;" kaste det for en boolsk verdi. Variabelen vil bli tildelt en falsk verdi hvis det er lik 0, 0,0, NULL, en matrise med 0 elementer, en tom streng, boolsk "false" verdi, strengen "0" eller en SimpleXML objekt laget av tomme tagger. I alle andre tilfeller vil det få en sann verdi.

4 Lagre PHP-filen og laste den på webserveren din.

Hint

  • PHP-koden må være innenfor "<? Php" og "?>" Tags.