Slik konverterer Skrivere til WiFi

Slik konverterer Skrivere til WiFi


Wi-Fi-skrivere er mye mer praktisk enn kablede skrivere på mange måter. Wi-Fi-skrivere eliminere behovet for bunter av ledninger for å koble skrivere. Med trådløs tilgang, kan du skrive ut et papir fra en plassering som ellers ville være utilgjengelig med ledninger, for eksempel et annet rom eller til og med en egen bygning. Dessuten kan Wi-Fi-skrivere kobles til et ubegrenset antall datamaskiner i den trådløse ruteren rekkevidde. Konvertere en vanlig skriver inn en Wi-Fi-skriveren krever en trådløs skriveradapter og en trådløs skriver router.

Bruksanvisning

Slik konverterer du en Fast skriver til Wi-Fi

1 Kjøp en trådløs skriveradapter som er kompatibel med skriveren. Hvis du kan, kjøpe adapter fra samme produsent som skriveren. Også kjøpe en trådløs skriver ruter eller server - som er de samme tingene - fortrinnsvis fra samme produsent.

2 Ta den trådløse ruteren og koble den til datamaskinen. Installere nødvendig programvare.

3 Plugg den trådløse adapteren inn i USB-porten på skriveren. Installere nødvendig programvare.

4 Åpne kontrollpanelet på datamaskinen og velg "Network and Sharing Center." Klikk på "skriverdeling" -kategorien. I vinduet som kommer opp, klikk på "Slå på skriverdeling" og deretter lagre endringene ved å trykke "Apply".

5 Access "Vis datamaskiner og enheter." I verktøylinjen til venstre, velg "Legg til skriver." Klikk på "Legg til en trådløs skriver." Navnet på skriveren bør vises på listen i den nye siden; Klikk på skriveren, og trykk "Next". Sjekk alle endringene du har gjort deretter "Finish". Skriv ut en side for å teste tilkoblingen mellom datamaskinen og skriveren.