Slik kopierer du en tabell fra MS Access til en SQL-tabell

Microsoft Access er en database applikasjon som brukes i små bedrifter. Når bedriften vokser, oppgradere til en raskere databasemotor som Microsoft SQL Server. En del av å migrere til en ny databasemotor er å importere data fra de gamle tabellene til de nye SQL Server tabeller. SQL Server har en import veiviseren for å legge til rette for overføring av data fra den gamle databasen til den nye.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen på SQL Server-datamaskinen. Klikk på "Alle programmer," klikk "Microsoft SQL Server 2008," klikk "Import og eksport av data." Dette åpner veiviseren din.

2 Velg datakilde motor fra den første rullegardinlisten. Klikk "Bla gjennom" og peker på plasseringen av Access database fil. Klikk "Next".

3 Velg en destinasjon. mislighold Importveiviseren til "SQL Server" i motoren drop-down boks. Under denne rullegardinmenyen, velg SQL Server-database navn som du vil importere data. Klikk "Next".

4 Klikk på "Tabeller" i listen over alternativer som ber deg for objektene du vil kopiere. Klikk "Next". Det neste vinduet viser tabellene som importveiviseren lagrer dataene. Standarden er den samme tabellen navn som hva som er i Access database. La standard og klikk "Next".

5 Klikk "Lagre og kjøre pakken." Dette sparer importprosessen i tilfelle du ønsker å kjøre den på nytt i fremtiden. Det tar flere minutter å importere Access tabeller.