Slik leser du en Array i C Språk

Å vite hvordan du får tilgang til og lese array-verdier er en viktig ferdighet når man lærer å skrive kode i C-programmering språk. En matrise er en serie av elementer av samme datatype. Hvert element kan være individuelt nås via et heltall indeks. Når du ønsker å lese alle verdiene i en matrise, må du sløyfe gjennom matrisen, lesing verdier en om gangen.

Bruksanvisning

1 Åpne kildefilen C i en editor som Microsoft Visual Studio Express.

2 Erklærer og intialize en matrise ved å legge inn koden "int myArray [5] = {1, 6, 1, 8, 0} ;." Alternativt kan du erklære en matrise og initalize det senere ved oppdraget med koden "int myArray [5]; myArray [0] = 1; myArray [1] = 6; myArray [2] = 1; myArray [3] = 8 ; myArray [4] = 0 ;. " Verdiene av en matrise spenner fra 0 til 1 mindre enn den størrelse, som oversettes til 0 til 4 i eksempelet.

3 Les en enkelt verdi i matrisen med koden "printf (" myArray [3] =% d ", myArray [3]) ;." Du kan tildele en ny matrise verdi med koden "myArray [3] = 11 ;."

4 Les alle verdiene i matrisen med en "for" løkke ved å legge koden:

int i = 0;

for (i = 0; i <5; i ++) {

printf ( "% d", myArray [i]);

}

Dette vil vise "1 6 1 8 0"

5 Lagre C-filen, og deretter kompilere og kjøre programmet for å lese tabellen.