Slik leser du en CSV som en vektor i MATLAB

Den "csvread" funksjons importerer data fra en kommadelt fil i Matlab. En CSV-fil kan inneholde mer enn én linje; "Csvread" tolker flere linjer som flere rader med en to-dimensjonal matrise. Kombiner "csvread," transponere operatør og "omforme" funksjon for å importere en CSV-fil som en endimensjonal vektor, med påfølgende linjer legges til slutten av den første.

Bruksanvisning

1 Lagre CSV-filen til "MATLAB" katalog i brukerkatalogen, eller merk sin fullstendige filbanen (for eksempel "C: \ Users \ brukernavn [...]").

2 Importer CSV-filen "csvfile.txt" som en vektor og lagre den i en variabel kalt "csv" ved å skrive inn følgende kommando i kommandovinduet:

csv = omskape (csvread ( 'csvfile.txt') ', 1, []);

Legg merke til bruken av tranpose operatør ( ') etter "csvread" call; Dette forbereder dataene for "omskape" -funksjonen, som lyder ned kolonner i stedet for over rader. De andre to argumentene til "omskape" angir en rad for resultatet og sørge for at hele matrisen er omformet. Skriv inn hele filbanen for CSV-filen mellom anførselstegnene hvis filen ikke er lagret i standard MATLAB banen.

3 Skriv "csv" og trykk "Enter" for å sende vektoren til kommandovinduet for å sikre kommandoen jobbet som du hadde tenkt.

Hint

  • Hvis forskjellige linjer i en CSV-fil inneholder ulike antall elementer, vil MATLAB legge nuller til kortere rader når du oppretter sin matrise.