Slik leser du en fil i Action

Action lar deg kjøre Flash kode på dine nettsider. En funksjon med Actionscript er import, lese og vise innholdet i filen i Flash-animasjon. For å lese en fil i Actionscript, må du åpne filen, lese innholdet i en fil buffer, deretter vise innholdet i en av Flash-elementer på websiden.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk Flash-filen du vil redigere, og velg "Åpne med." Klikk på Flash redaktør i listen over programmer å laste koden.

2 Lag biblioteket importregnskapet for Flash klasser. Legg til følgende kode i begynnelsen av filen:

import flash.filesystem.FileMode;

import flash.filesystem.FileStream;

import flash.filesystem.File;

3 Åpne filen. Følgende kode åpner filen "mycommands.txt" og tildeler filpekeren til variabelen som heter "filer":

Var filer: Fil = File.appResourceDirectory;

files = files.resolve ( "mycommands.txt");

4 Opprett filen strømmen. Filen stream leser dataene i filen slik at du kan vise eller redigere innholdet i filen. Følgende kode oppretter strømmen:

Var fs: Filestream = new Filestream ();

fs.open (filer, FileMode.READ);

Var innhold: String = fs.readUTFBytes (fs.bytesAvailable);

5 Vis innholdet for leseren. Følgende kode viser innholdet i en tekstboks:

content.text = innhold;