Slik pakker du ut RDB filer

Database tabelldata ofte eksporteres til RDB filtypen. En ".rdb" filtype identifiserer en ASCII-fil som inneholder databasen dataene i tabellformat som kan importeres, eller kopieres og limes inn, inn i et regneark. Hente ut data fra en RDB fil på en av to måter: endre filtypen fra ".rdb" til ".tsv" (tab separert verdi) og åpne filen i Excel, eller åpne RDB-filen i et tekstredigeringsprogram som Notisblokk og deretter kopiere dataene inn i regnearket

Bruksanvisning

Gi nytt navn RDB File Extension til TSV

1 Høyreklikk på Windows "Start" -knappen og deretter "Åpne Windows Explorer."

2 Klikk "Verktøy" fra menylinjen og velg "Mappealternativer."

3 Klikk på "View" -fanen og fjern "Skjul filetternavn for kjente filtyper" alternativet.

4 Klikk på "OK".

5 Naviger til RDB-filen i Windows Utforsker.

6 Høyreklikk på RDB filen og klikk "Gi nytt navn."

7 Skriv "TSV" over RDB filtypen. Filen er nå "konvertert" til en kategori delt fil.

8 Høyreklikk på TSV filen og klikk "Åpne med." Klikk "Microsoft Excel" eller et annet regnearkprogram fra listen over tilgjengelige programmer. Den TSV filen åpnes, og dataene er hentet til et regneark.

Kopier og lim RDB data i et regneark

9 Åpne et tomt regneark i et regnearkprogram som Microsoft Excel.

10 Høyreklikk på RDB filen og klikk "Åpne med." Klikk "Notisblokk" eller "WordPad" fra listen over tilgjengelige alternativer. Filen åpnes i en teksteditor.

11 Klikk på "Edit" knappen på verktøylinjen øverst på teksteditor og klikk "Select All". Alle data er valgt.

12 Høyreklikk på den grå hjørnet plassen i øverste venstre hjørne av regnearket siden og klikk "Lim inn" fra kontekstmenyen. Hver dataverdi pastaer i en celle i regnearket siden.

1. 3 Klikk på "File" alternativet, klikk på "Lagre" for å lagre ut dataene.