Slik reparerer en Dell Inspiron 1520

Slik reparerer en Dell Inspiron 1520


Dell Inspiron 1520 gir brukerne en mobil datamaskin du kan bruke hvor de reiser. Inspiron 1520 er mindre enn de fleste stasjonære datamaskiner, som bringer opp et annet sett med reparasjon bekymringer. Mens noen deler av maskinen kan være svært komplisert og best overlatt til kvalifiserte reparatører, kan du fikse noen problemer selv, slik at du sparer tid og penger.

Bruksanvisning

Slår seg ikke på

1 Sjekk "Power" lampen på forsiden av datamaskinen. Hvis lyset er på, da maskinen skal være på. Men hvis det blinker, er datamaskinen i dvale.

2 Trykk på "Power" knappen. Hvis "Power" lampen er av eller blinker, og lukk datamaskinen og slå den over på lokket.

3 Skyv utløserspaken ved siden av batteriet, trekk deretter batteriet ut av sporet. Pass på at metallkontaktene på linje med metallkontaktene i batterisporet. Sett batteriet inn i sporet til utløserspaken snaps.

4 Plugg strømledningen inn i datamaskinen, hvis det fortsatt ikke vil slå seg på. Se på batteristatuslampen for å sørge for at det forblir solid tent og la batteriet lades i en time.

5 Ta batteriet ut av datamaskinen hvis batteristatuslampen blinker blått og gult. La batteriet avkjøles til romtemperatur før du sett den inn i datamaskinen. Hvis batteristatuslyset blinker gult, bytt ut batteriet med et nytt, siden dette indikerer at batteriet er defekt.

Datamaskinen slår seg på, men skjermen er blank

6 Hold nede maskinens "Power" knappen til datamaskinen slås av. Koble strømledningen fra datamaskinen og lukk lokket.

7 Snu datamaskinen og ta ut batteriet ved å skyve utløserspaken ved siden av den. Finn minnesporet, som vil bli merket med en rektangulær insignia og har flere ventiler i den.

8 Løsne skruen som holder minnedekselet på og ta av dekselet. Swing begge metallklemmene bort fra minnemodulen til modulen spretter litt opp.

9 Trekk minnemodulen ut av sporet forsiktig. Sett inn modulen i sporet, noe som gjør at metallkontaktpunktene er på bunnen av ledende.

10 Trykk modulen ned mens du svinger metallklipsene tilbake over modulen. Forsiktig berøre modulen for å sørge for at det er i sporet ordentlig, og sett dekselet.