Slik skjuler iPad Apps

Med iOS 4 mapper-funksjonen, kan du skjule apps inne tilpassede mapper på iPad Hjem-skjermer. Ikke bare er denne funksjonen er nyttig for å organisere iPad hjemmesider, kan det hjelpe deg med å beskytte ditt privatliv. Plasser app ikoner inni mapper for en mer diskret iPad-grensesnitt. På denne måten vil programikoner være mindre synlig når andre brukere håndtere din iPad.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" knappen hvis nødvendig for å gå tilbake til hovedsiden for Hjem-skjermen.

2 Trykk og hold på et programikon du ønsker å skjule. Alle programmene på Hjem-skjermen begynner å vibrere.

3 Dra og slipp den valgte programikonet til et annet ikon på startsiden. IPad oppretter automatisk en ny mappe boliger både app-ikoner.

4 Trykk på tekstfeltet, og skriv inn et navn på mappen.

5 Dra og slipp andre wiggling programikoner inn i mappen.

6 Dra wiggling mappeikonet bolig dine skjulte apps til helt til høyre på iPad-skjermen for å opprette en annen hjemmesiden. Slipp mappen på den nye videregående for å fjerne den fra hovedstartskjermbildet.

7 Trykk på "Home" -knappen for å låse ikonene og Hjem-skjermer i sin nåværende konfigurasjon.