Slik skjuler Windows ikoner i systemstatusfeltet

Hvis du ofte har mange programmer som kjører i bakgrunnen, kan systemstatusfeltet bli veldig overfylt. Hvis du ikke trenger å se alle ikonene i systemstatusfeltet, kan du tilpasse systemstatusfeltet for å skjule disse ikonene. Hvis du er bekymret for manglende viktige meldinger fra disse programmene, kan du også velge å vise meldinger knyttet til skjulte programmer.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen i Windows, og velg "Properties".

2 Klikk på "Oppgavelinje" -kategorien i "Oppgavelinje og Start-meny Properties" vinduet som vises.

3 Klikk "Tilpass" i "varslingsområdet" -delen.

4 Un-merke av i boksen ved siden av "Alltid vise alle ikoner og varsling på oppgavelinjen" på bunnen av "Notification området Icons" vinduet.

5 Klikk på rullegardinmenyen ved siden av et ikon du ønsker å skjule. Velg "Skjul ikoner og varsler" for å fullstendig skjule ikonet, eller velg "Vis bare varsler» for å skjule ikonet, men la Windows for å vise viktige meldinger relatert til ikonet.