Slik sletter du en DLL-fil på Winlogon Exe

DLL-filer er behandle filer som kan kjøres i bakgrunnen på datamaskinen. Når en DLL-fil er knyttet til "Winlogin.exe" program, kan det være svært vanskelig å fjerne, som du ikke kan slette filen mens den kjører og Winlogin programmet er stadig på. Løsningen er å bruke gjenopprettingskonsollen innebygd i maskinen. Dette vil hindre at Winlogin prosessen fra å kjøre, slik at du kan slette DLL-filen.

Bruksanvisning

1 Sett inn Windows-CDen i datamaskinen og start PC.

2 Trykk på en tast som datamaskinen laster å starte opp fra CD.

3 Trykk "R" for å få tilgang til gjenopprettingskonsollen.

4 Klikk på "System32" -mappen og utføre et søk etter "* .dll", som vil få opp en liste over alle DLL-filer.

5 Marker DLL-filen som skal fjernes og trykk "Del".

6 Start datamaskinen på nytt.